Hoewel borstvoeding bescherming biedt tegen vele virusinfecties, is dit effect voor een rsv-infectie niet eenduidig bewezen. Alleen een inspuiting met immunoglobulines heeft een beschermende werking. Dit laatste wordt echter uitsluitend gegeven aan hoge risicogroepen zoals premature kinderen.

Antibiotica zijn hoe dan ook niet nuttig vermits de infectie wordt veroorzaakt door een virus. Bij een ernstige infectie is een ziekenhuisopname nodig voor toediening van zuurstof of vocht, en soms ook voor ondersteuning van de ademhaling. Top Een rsv-infectie is heel moeilijk te voorkomen omdat: de infectie erg besmettelijk is; men vaak niet weet of iemand het virus heeft (oudere kinderen en volwassenen die besmet zijn, worden namelijk niet echt ziek van het rsv een verkoudheid op zich geen aanwijzing. Toch doe je er goed aan korte om steeds enkele voorzorgsmaatregelen te nemen als je verkouden bent. Was steeds je handen alvorens kinderen - en baby s in het bijzonder - aan te raken. Was je handen na hoesten, snuiten of niezen. Gebruik wegwerpzakdoeken en handdoeken, want het virus kan verschillende uren buiten de mens overleven. Zorg ervoor dat er niet gerookt wordt in de omgeving van een baby. Sigarettenrook verhoogt namelijk het risico op een rsv-infectie. Er bestaat nog geen vaccin tegen het rsv.

besmettingsgevaar na een week, maar jonge kinderen kunnen soms tot vier weken besmettelijk blijven. Top, bij kinderen met een luchtweginfectie raadpleeg je steeds een arts in volgende gevallen: ernstige of toenemende benauwdheid; een versnelde of moeilijke ademhaling ; blauw verkleuren van de huid; als een zuigeling of baby gedurende én dag bij elke voeding minder dan de helft eet dan normaal; als een. Top Een behandeling en geneesmiddelen zijn meestal niet nodig omdat een rsv-infectie doorgaans spontaan verdwijnt na drie tot zeven dagen. zware ademhaling baby
Keukenapparaten voor voedselbereiding en dranken

De kleinere vertakkingen van de luchtwegen kunnen geïnfecteerd zijn (bronchiolitis) of er kan een longontsteking ontstaan. Mogelijke symptomen bij rsv-bronchiolitis of longontsteking zijn: een versnelde en moeilijke ademhaling ; een zware hoest of hoestbuien; een piepende waar ademhaling ; onrustig of prikkelbaar gedrag; voedingsproblemen (door een verstopte neus, moeilijke ademhaling of hoestbuien). In sommige situaties is een ziekenhuisopname vereist,. Als een baby onvoldoende lucht krijgt, het benauwd heeft of slecht drinkt en daardoor tekenen van uitdroging vertoont. Top, een rsv-infectie wordt veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus. Het dringt het lichaam binnen via de slijmvliezen van neus en keel, waarna het zich verspreidt naar de luchtwegen. Het virus is gemakkelijk overdraagbaar en verspreidt zich razendsnel. De overdracht gebeurt vooral via direct contact met een besmet persoon,. Via het knuffelen, zoenen of de handen. Ook overdracht via besmette voorwerpen (bv.

zware ademhaling baby
Scheerapparaten voor droog nat scheren Philips

Zware ademhaling in kant zuigelingen baby s wat te verwachten


Een rsv-infectie - rsv staat voor respiratoir syncytieel virus - is een vaak voorkomende virusinfectie die meestal enkel de bovenste luchtwegen aantast. Vooral bij jonge zuigelingen verloopt de infectie ernstiger, omdat ze ook de lagere luchtwegen raakt. We spreken dan van een rsv-bronchiolitis. Rsv-infecties komen voor vanaf de herfst tot in het begin van de lente met een piek in de winter. Top, meestal beperkt een rsv-infectie zich tot een gewone verkoudheid of een oorontsteking. De infectie verdwijnt spontaan na drie tot zeven dagen. Bij kinderen klare jonger dan twee jaar, kinderen met een long- of hartkwaal en bij kinderen met een verminderde weerstand kan de ziekte zich echter ernstiger ontwikkelen.

Luchtreiniger: de beste luchtkwaliteit in huis Philips


Ataxie: coördinatiestoornis van de beweging van willekeurige spieren. Atheroomkyste: Kyste die zich in een talgklier ontwikkelt. Atherosclerose: Aandoening waarbij vetafzettingen zich ophopen aan de binnenzijde van de slagaders, met als gevolg smallere, minder flexibele doorgangen voor het bloed. Atresie: Het ontbreken van een lichaamsopening bij de geboorte. Atria: Holten of kamers, zoals de boezems van het hart, die bloed uit de aders ontvangen en het vervoeren naar de kamers (het enkelvoud is atrium ). Atrofie: Verkleining of verschrompeling van een orgaan of weefsel door ziekte of inactiviteit. Aura: Een gewaarwording die voorafgaat aan een aanval van epilepsie of van migraine.

zware ademhaling baby
Hoe maak je je lichaam strak voor de zomer?

Apnoe: Tijdelijk stoppen van de ademhaling. Areola: Gepigmenteerde hof rondom de tepel. De grootste slagader in de hals die het bloed naar het hoofd en de hersenen voert. Bloedvat dat het bloed van het hart afvoert naar andere lichaamsweefsels. Arteriole: Kleine slagader die een gezond grote slagader met een haarvat verbindt. Arteriosclerose: Aandoening waarbij de wanden van de slagaders hard en dik worden.

Soms verstoort arteriosclerose de bloedsomloop. Artroplastiek: Het operatief vervangen of repareren van een gewricht. Asfyxie: Verstikking door gebrek aan zuurstof. Aspiratie: Het opzuigen van vloeistoffen uit holten, zoals de neus, keel of longen; of het inademen van vloeistoffen in de longen, zoals water bij verdrinking of de inhoud van de maag bij overgeven. Astma: Aandoening die gekenmerkt wordt door een verminderde doorgankelijkheid van de bronchiën waardoor piepen, hoesten en moeilijke ademhaling wordt veroorzaakt.

Biedt zwangerschapsbegeleiding die je helpt


Algehele anesthesie, waarbij er sprake is van bewustzijnsverlies, wordt verkregen door inhalatie of injectie van verdovende stoffen in de spieren of in de bloedstroom. Aneurysma: Een zakvormige zwelling of uitpuiling van een bloedvat, meestal een slagader. Angina pectoris: Herhaaldelijk terugkerende pijn op de borst door een tijdelijk ontoereikende bloedtoevoer naar het hart. Angio-edema: Allergische zwelling van de slijmvliezen, onderhuidse weefsels of van een inwendig orgaan. Anorexia: Verlies van eetlust, vaak ten gevolge van depressie, koorts en ziekte, uitgezaaide kanker of verslaving aan alcohol of drugs. Anorexia nervosa: Verlies van eetlust dat veroorzaakt wordt door een psychische stoornis; het komt het meest voor bij jonge vrouwen tussen de 12 en 21 jaar en kan leiden tot ernstig gewichtsverlies en zelfs tot de dood.

Stof die de uitwerking van een gif neutraliseert. Antigeen: Lichaamsvreemde stof die de vorming van antistoffen veroorzaakt. Antistof: Eiwit van het immuunsysteem dat vreemde stoffen, antigenen genoemd, bestrijdt of onschadelijk maakt. Anus: Uitgang van de endeldarm waarlangs de ontlasting het lichaam verlaat. Aorta: de grootste lichaamsslagader; via de aorta wordt het bloed van de linkerkamer van het hart over het lichaam verspreid. Aplasie: Stilstand van de ontwikkeling van een weefsel of een orgaan of onvolkomen ontwikkeling.

Borstvoeding: 's nachts voeden, waarom zou je?

Anaëroob: In staat om zonder zuurstof te leven, zoals bepaalde bacteriën. Ook, een vorm van lichaamsbeweging die bestaat uit korte en intensieve activiteiten waarbij weinig of geen zuurstof wordt gebruikt. Anafylaxie: Een onmiddellijke en soms levensgevaarlijke overgevoeligheidsreactie. Mogelijke symptomen zijn shock, ademhalingsmoeilijkheden, jeuk en netelroos, stuiptrekkingen en coma. Androgeen: Een hormoon, zoals testosteron en androsteron, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de mannelijke kenmerken. Androgeen wordt geproduceerd in de testikels van de man en komt in kleine hoeveelheden ook bij vrouwen voor. Stoornis die gekenmerkt wordt door een verminderd aantal rode bloedcellen of een verminderde hoeveelheid hemoglobine of minder bloed. Anesthesie: Geheel of gedeeltelijk verlies van gevoel of van gewaarwording dat soms samengaat met verlies van bewustzijn. Lokale anesthesie kan worden verkregen door injectie of plaatselijk gebruik van verdovende middelen.

zware ademhaling baby
Deodorant/ Antiperspirant 153 Producten aan de beste

Babyproducten online bestellen bij viata

Ook tandkassen; holten in de boven- en onderkaak waarin de tanden bevestigd zijn. Amandelen: Twee organen van lymfatisch weefsel die aan beide zijden in het achterste gedeelte van de keel liggen en een rol spelen bij het filteren van ongewenste bacteriën. Amaniet voedingsschema paddestoelen: Een groep paddestoelen waarvan de meeste zeer giftig zijn als ze gegeten worden. Ambulant: In staat om te lopen. Aminozuur: Een stikstofbevattende component van eiwit. Het lichaam produceert vele aminozuren; degene die het lichaam nodig heeft, maar niet zelf kan maken, heten essentiële aminozuren en moeten via het voedsel worden opgenomen. Amputatie: Het afzetten of verwijderen van een ledemaat of ander lichaamsdeel.


Afasie: Verlies van het spraakvermogen of van het vermogen gesproken taal te begrijpen, ten gevolge van een hersenbeschadiging. Afstoting: weigering om te accepteren, zoals bij een getransplanteerd diagnose orgaan. Albumine: Een eiwit dat veel voorkomt in dierlijke en plantaardige weefsels; de aanwezigheid van albumine in de urine is vaak én van de tekenen van nierziekte. Aldosteron: Bijnierhormoon dat het verbruik van natrium, chloor en kalium in het lichaam beïnvloedt. Allergeen: Stof die een allergische reactie veroorzaakt. Veel voorkomende allergenen zijn de vacht van dieren, huisstofmijten, pollen en bepaalde soorten voedsel. Allergie: Een overmatige reactie op een stof of prikkel die veroorzaakt wordt door het vrijkomen van histamine of histamine-achtige stoffen in de aangedane cellen. Mogelijke symptomen zijn rode uitslag, verstopte neus, astma en soms shock. Microscopisch kleine luchtblaasjes in de long waar uitwisseling van gassen plaatsvindt.

chiropractie rugkliniek heerlen

A, aambei: Opgezwollen ader in en rond de eten anus die kan bloeden. Abces: Een plaatselijke vorming van pus in een holte door de verweking of verdringing van weefsel als gevolg van een bacteriële infectie. Abortus: Het eindigen van een zwangerschap door spontane uitdrijving van de foetus uit de baarmoeder voordat hij levensvatbaar is, gewoonlijk voor de twintigste week van de zwangerschap. Abrasie: Een plek waarvan de huid of het slijmvlies is afgeschuurd (schaafwond of de normale slijtage van tandglazuur door het kauwen. Acuut: Term die gebruikt wordt om stoornissen of verschijnselen te beschrijven die zich plotseling voordoen of stoornissen of symptomen die van korte duur zijn; het tegenovergestelde van chronisch. Adhesie: Een vergroeiing tussen twee oppervlakken, zoals bij een wond die geneest. Adrenaline en Noradrenaline: Natuurlijke hormonen die de hartfrequentie en bloeddruk verhogen en andere lichaamsfuncties beïnvloeden (soms epinefrine en norepinefrine genoemd). Aëroob: de aanwezigheid van zuurstof vereisend. Aerobics, bijvoorbeeld, is intensief en vereist een verhoogd zuurstofverbruik.

Zware ademhaling baby
Rated 4/5 based on 767 reviews